Görme Engelliler

Okulumuzun Tarihçesi

    

  Okulumuzun bulunduğu yer Çubuk Çayının kenarında yeşillikler içinde 20 hanelik küçük bir semtmiş. Akarsuyu bol olması nedeniyle semt sakinleri çoğunlukla kaz beslermiş. Bu nedenle buraya “Kaz Köyü” adı verilmiştir.Daha sonra mahalle sakinlerinin girişimleri sonucu semtin adı “Hasköy” olarak değiştirilmiştir.


     1952 yılında mahalle sakinlerinin gayretleri ve girişimleri sonucu okul yaptırma ve yaşatma derneği kurulmuştur. İlk olarak mahallede kiralanan ve kirası Milli Eğitim Müdürlüğünce ödenen bir evde 1. ve 2. sınıflar açılarak eğitim- öğretime başlanmıştır.Derneğin devam eden faaliyetleri sonucunda 1953 yılında vilâyet tahsisatından ayrılan yüz bin lira ile belediyenin şimdiki okul yerinde tahsis ettiği arsada okul inşaatına başlanmış ve aynı yıl beş derslikli okulda eğitim- öğretime başlanmıştır.


    Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim gününü ebediyen yaşatabilmek, Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkılâplarını koruyabilmek amacı ile açılış töreninde okulun adı “29 Ekim İlkokulu” olarak isimlendirilmiştir.


     Semtin zamanla gelişmesi ve bunun sonucunda nüfusunun artması ile var olan beş dersliğe, yığma yapıdan oluşan beş derslik daha ilave edilerek 10 (on) dersliğe çıkarılmıştır.Semtin belediye imar planından geçirilmesi çok katlı binaların yapımı ve buna bağlı nüfusun artmasıyla okul binası ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiş. Okul binası ve yapısı aşınmış, eğitim- öğretim yapılamaz hale gelmiş olduğundan mevcut okul yönetiminin girişimleri sonucu 2000 yılında bedeli Ankara Valiliği bütçesinden karşılanmak üzere eski binanın yıkılarak yerine yeni bina yapma kararı alınmış, arsa konumuna uygun özel proje hazırlanarak 2000 yılı Ağustos ayında inşaatına başlanan bina 01.10.2002 tarihinden itibaren eğitim- öğretime başlamıştır. Okul binasında 16 derslik, anasınıfı, bilgi teknoloji sınıfı, fen laboratuarı,teknoloji tasarım sınıfı, kütüphane, sunum odası, rehberlik servisi, çok amaçlı salon ve sığınaktan mevcuttur.